Skorstensskydd
  Renovering av kanaler
  Fogning och murning
  Tätning av kanaler

 


     Skorstensrenovering fogning 
 

Vi fogar och murar om skorstenar som är dåliga.

Ring för mer information

Arbetssområde Stockholm - Jönköping

 

Skorsten före om murning.

Skorstenen om murad med kopparskydd

Skorsten före ommurning

Skorsten efter ommurning

 


   

 


Vill du ha ett pris?

Ring mig för att boka ett möte.
 


Johan Andersson
Mur & Skorstensarbeten
Telefon: 076-199 95 85
 

 


Skorstensrenoveringar i JKPG AB | Sjöbo | 562 91 MÅNSARP |   TELEFON 076-199 95 85 | TELEFAX: 0708-100464 
KONTORSTIDER MÅN-LÖR 9-17 via telefon andra tider skicka E-MAIL:
JOHAN ANDERSSON